Niepanowanie nad stresem jest problemem

Według nauki stres jest zaburzeniem homeostazy, czyli zdolności utrzymania stałych parametrów wewnętrznych w systemie zamkniętym lub otwartym. Samo pojęcie odnosi się do samoregulacji procesów biologicznych. Sprowadza się to do utrzymania stanu stacjonarnego płynów wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Lecz najczęściej stres określany jest mianem napięcia psychicznego, nad którym niełatwo zapanować. Ujawnia się on podczas sytuacji stresogennych, gdy jednostka nie może dać sobie rady z wymogami lub poradzić sobie w jakiejś sytuacji, czyli poradzić sobie ze stresorem.

O stresie wśród ludzi

Stres w mniejszym lub większym stopniu towarzyszył ludzkości od zawsze, lecz w czasach współczesnych jest on powszechny, jest wszechobecny i dlatego trudny do opanowania. Istnieją trzy typy definicji stresu:

  • stres jako bodziec, który występuje w każdej sytuacji i posiada zdolność do wywoływania w nas napięcia
  • stres jako reakcja, która jest odpowiedzią na działanie stresorów, czyli sytuacji stresogennych i może to być nie tylko reakcja psychologiczna, lecz też fizjologiczna
  • stres jako proces będący relacją pomiędzy jednostką a otoczeniem.

Osoby zmagające się ze stresem powinny wiedzieć, że istnieje coś takiego jak smile positive, bo przecież śmiech to zdrowie.

Ludzie różnie reagują na stres. Ogólnie można wyróżnić trzy typy reakcji na stres:

  1. dystres, jako reakcja organizmu na zagrożenie, które pojawia się w czasie działania stresora, czyli bodźca
  2. eustres jest stresem, który pozytywnie mobilizuje jednostkę do działania
  3. neustres jest bodźcem neutralnym w działaniu dla danej jednostki a dla innych osób niekoniecznie musi taki być.

Jest wysoce prawdopodobne, że pokonać stresu tak do końca nigdy nam się nie uda, lecz na pewno każdy człowiek może w jakimś stopniu zapanować nad stresem, który go nieustannie dopada. Aby tego dokonać trzeba poznać siebie i swoją reakcję na sytuacje stresogenne. Można to robić przy pomocy metod behawioralnych i skierować swój wysiłek na zredukowanie stresu, albo na opanowanie stresu a jeżeli się to w pełni nie uda, to przynajmniej na tolerowanie stresu.